ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Ακαδ. Ετους 2019-20

Οι φοιτητές άλλων συναφών Τμημάτων, των οποίων η μετεγγραφή στη Σχολή ΜΗΠΕΡ έγινε δεκτή (σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση του Υπουργείου η οποία μας γνωστοποιήθηκε) παρακαλούνται να καταθέσουν για έλεγχο τα απαιτούμενα (σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο) συμπληρωματικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής ΜΗΠΕΡ, μέχρι τη Δευτέρα 25/11/2019.