Ολοκλήρωση εγγραφής Πρωτοετών Προπτυχιακών Φοιτητών Ακαδ. Έτους 2019-20 Από 02 έως και 11 Οκτωβρίου 2019

Αφού απεστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι λίστες των ηλεκτρονικά εγγραφέντων φοιτητών, από την Τετάρτη 2-10-2019 έως και την Παρασκευή 11-10-2019 (09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.), οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία της Σχολής ΜΗΠΕΡ (Κτίριο Κ2, 1ος όροφος) για ταυτοποίηση/ταυτοπροσωπία, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της εγγραφής (ταυτοποίηση/ταυτοπροσωπία) πραγματοποιείται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Δικαιολογητικά:

  • Υπογεγραμμένη η Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (σε περίπτωση που δεν κατατεθεί από τον εγγραφέντα αλλά από εξουσιοδοτημένο        πρόσωπο, χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν επίσης να σταλούν είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ή με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ, στην παρακάτω διεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή, η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη σε ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής.

Πολυτεχνείο Κρήτης
Γραμματεία Σχολής ΜΗΠΕΡ
Πολυτεχνειούπολη - 73100 Χανιά

Η ειδοποίηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα γίνει με SMS και ηλεκτρονικό μήνυμα στο τηλέφωνο και στο email, αντίστοιχα, που έχουν δηλωθεί, με ταυτόχρονη αποστολή των κωδικών που απαιτούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, αιτήσεις παροχής δωρεάν σίτισης-στέγασης, κ.λπ.). 
Αφού λάβετε αυτή την ειδοποίηση, μπορείτε να αποστείλετε email (αποκλειστικά από το νέο ιδρυματικό σας email xxxx@isc.tuc.gr) στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ)  για να λάβετε Πιστοποιητικό  Εγγραφής.