Ενημερωτική Συνάντηση και Προκήρυξη για Σπουδές Erasmus+ Εαρινού Εξάμηνου 2019-2020

Ενημερωτική Συνάντηση για Σπουδές Erasmus+ αύριο Τετάρτη 4/9 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Β1.003

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ η νέα προκήρυξη για υποβολή αίτησης συμμετοχής για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-2020.

Πληροφορίες:
1. Προκήρυξη: https://www.tuc.gr/fileadmin/users_data/erasmus/Erasmus_Docs_Studies/prokhryxh_erasmus_earino_2019_2020.pdf

2. Ιστοσελίδα:

Γενικά θέματα διαδικασίας και αιτήσεων: Έλενα Παπαδογεωργάκη Γραφείο Ε5.015 τηλ. 2821037470 Ώρες: 10-12

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν το εαρινό εξάμηνο των σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε ευρωπαϊκό συνεργαζόμενο Ίδρυμα μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά και μόνο, την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus@isc.tuc.gr (υπόψιν κας Έλενας Παπαδογεωργάκη) από 03/09/2019 έως και 15/09/2019.  

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος αξιολόγησης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη συνημμένη προκήρυξη καθώς και στη σχετική ιστοσελίδα Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές

Επισυνάπτονται επίσης 1) η αίτηση, 2) το βιογραφικό σημείωμα Europass, 3) υπόδειγμα επιστολής μέλους ΔΕΠ προκειμένου για πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής φοιτητών στο εξωτερικό 4) υπόδειγμα επιστολής μέλους ΔΕΠ (για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές).

Πρόγραμμα Erasmus Πολυτεχνείου Κρήτης

Έλενα Παπαδογεωργάκη (τηλ. επικοινωνίας 28210 37470)