Παραλαβή παπύρων

Όσοι απόφοιτοι της Σχολής έχουν παραγγείλει σε πάπυρο το δίπλωμά τους, μπορούν να τον παραλάβουν από τη Γραμματεία ή να τους αποσταλεί (κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία για τον τρόπο αποστολής).