Ανακοίνωση χορήγησης υποτροφίας «Αριστείδη Μπακλατζή»

Ανακοινώνεται ότι προκειμένου να χορηγηθεί  η  υποτροφία του «Αριστείδη  Μπακλατζή», μία (1) υποτροφία για το ακαδ. έτος  2018-2019,

που αφορά φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης που κατάγονται από τον πρώην Δήμο Καμπανού επαρχίας Σελίνου  Νομού Χανίων και ειδικότερα από τα χωριά Μονή,  Σούγια,  Λειβαδάς,  Κουστογέρακο  και Ροδοβάνι,

καλούνται οι φοιτητές που κατάγονται από τις παραπάνω περιοχές του Νομού Χανίων να προσκομίσουν στο Τμήμα Σπουδών (Δ/νση Ακαδ/κών Θεμάτων), υπόψη κας. Ε. Κοκονά,  έως και τις 28-02-2019, σχετική αίτησή τους με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (πρόσφατο)
  • Πιστοποιητικό του Δήμου καταγωγής τους
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης                                                                                                     

H Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Δήμητρα Αθενάκη