Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα (ΥΔ) στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα (ΥΔ) στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης στα πλαίσια του προγράμμτος ΕΛΙΔΕΚ: "HEALMED - Determination of the self-healing capabilities of the Eastern Mediterranean Sea from accidental deep-sea oil releases".  

Ο ΥΔ θα ενταχθεί στο εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας του καθηγητή κ. Καλογεράκη και θα είναι απόφοιτος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακό τίτλο σε παρεμφερές πεδίο. 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο. 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μεσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο egontikaki<στο>isc.tuc.gr

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 15 Φεβρουαρίου 2019​