Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διδασκαλίας για το Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2018-19

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος προτίθεται να αναθέσει Διδακτικό Έργο (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2018-2019, για κάλυψη των διδακτικών αναγκών στο μάθημα:

  • ΜΠ 326 Υδραυλική Ι (6ο εξάμηνο)

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα και ερευνητική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία, τα οποία να έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο μάθημα.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο του μαθήματος μπορούν να βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι στις ιστοσελίδες της Σχολής (www.enveng.tuc.gr).

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, με βάση τις πιστώσεις που έχουν διατεθεί και τις ανάγκες της Σχολής για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι 15 Ιανουαρίου 2019, τη συνημμένη αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-enveng<στο>isc.tuc.gr  ή στην παρακάτω διεύθυνση:

Πολυτεχνείο Κρήτης
Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Πολυτεχνειούπολη- Κουνουπιδιανά
73100 ΧΑΝΙΑ
Τηλ. 28210.37781, 37788 Fax 28210.37858,37846  

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος  

Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχαήλ