Ανακοίνωση για τις ισχύουσες διατάξεις για την παρακολούθηση μαθημάτων στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών

Οι διατάξεις του νέου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) που έγιναν δεκτοί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αλλά και για τους ΥΔ που είχαν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, με την προϋπόθεση οτι δεν έχει οριστεί η επταμελής εξεταστική επιτροπή τους.

Όσον αφορά την παρακολούθηση μαθημάτων, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών ισχύει

  • Κάθε ΥΔ υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα
  • Οι ΥΔ που είναι διπλωματούχοι μηχανικοί και έχουν λάβει δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο, δύναται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης δύο (2) μαθημάτων μετά από αίτηση τους στην συντονιστική επιτροπή μεταπτυχιακών.
  • Οι ΥΔ απόφοιτοι τετραετούς φοίτησης που δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα

Για όσους ΥΔ έχει ήδη οριστεί επταμελής επιτροπή, ισχύουν οι διατάξεις του προηγούμενου κανονισμού και οι ΥΔ οφείλουν να παρακολουθήσουν τέσσερα μαθήματα και δυο ερευνητικές διαλέξεις