Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2018-2019

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων:

Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου παρατείνεται έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018. Καλείσθε, όσοι φοιτητές δεν το έχετε κάνει ήδη, να συμπληρώσετε και να αποστείλετε εμπρόθεσμα τη δήλωση μαθημάτων.

Η δήλωση γίνεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης http://websrv.stdnet.tuc.gr/unistudent δίνοντας το Όνομα χρήστη (username) και τον Κωδικό πρόσβασης (password) που έχετε ήδη αποκτήσει ως ενεργοί φοιτητές του Ιδρύματος από το Μηχανογραφικό Κέντρο.

Μετά την επιτυχή αποστολή της δήλωσης, θα λάβετε στο ιδρυματικό email σας (xyz@isc.tuc.gr) αποδεικτικό δήλωσης. Σε περίπτωση που δεν το λάβετε, δεν έχει καταχωρηθεί η δήλωσή σας και πρέπει να φροντίσετε να ολοκληρώσετε την αποστολή της. Η δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί και να αποσταλεί όσες φορές χρειάζεται μέχρι τη λήξη της περιόδου δηλώσεων.

Εγγραφή στο εξάμηνο οφείλουν να κάνουν και όσοι φοιτητές έχουν περατώσει τα μαθήματα, χωρίς να δηλώσουν κάποιο μάθημα. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στους ιστοχώρους μαθημάτων (eclass, courses, moodle, κλπ.) εξυπηρετεί μόνο εσωτερικές ανάγκες των μαθημάτων και των εργαστηρίων και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την παραπάνω διαδικασία εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο φοιτητολόγιο. Χωρίς την παραπάνω διαδικασία, δεν μπορείτε να παραλάβετε συγγράμματα από τον Εύδοξο, ούτε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων, ούτε να βαθμολογηθείτε.

Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) ή στη Γραμματεία της Σχολής.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη διάδοση του μηνύματος σε συμφοιτητές σας.