Ολοκλήρωση Εγγραφής Νεοεισαχθέντων (πρωτοετών) φοιτητών της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Μετά το πέρας (17 Σεπτεμβρίου) της περιόδου ηλεκτρονικών εγγραφών, οι εγγραφέντες θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής ΜΗΠΕΡ  για ταυτοποίηση και ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Δικαιολογητικά

  • Υπογεγραμμένη η Αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΠΕΘ
  • Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία του Απολυτηρίου Λυκείου

Χρονικό Διάστημα προσκόμισης δικαιολογητικών

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Ολοκλήρωση Εγγραφής

Η ενημέρωσή για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα γίνεται με SMS και προσωπικό email μαζί με τους κωδικούς που απαιτούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, αιτήσεις παροχής δωρεάν σίτισης-στέγασης, κλπ).

Αφού λάβετε αυτή την ειδοποίηση, μπορείτε να αποστείλετε email (από το καινούργιο σας email xxxx@isc.tuc.gr) στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών, Κ.Ε.Φ. kef@isc.tuc.gr για να λάβετε Βεβαίωση Εγγραφής.