Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για το 1ο Βραβείο "Βιργινία Μανασάκη"

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) προκηρύσσει το 1ο Βραβείο "Βιργινία Μανασάκη" για Υποψήφιους Διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης επισυνάπτεται όπως και το υπόδειγμα συμπλήρωσης βιογραφικού σημειώματος.