Για τελειόφοιτους: Διαδικασία παρουσίασης και ολοκλήρωσης σπουδών