Πρώτη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην "Περιβαλλοντική Μηχανική" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μέχρι την 31η Ιουλίου 2018. (Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19)

Τα έντυπα είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα: Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικού

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής και η καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 30η Νοεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Διδακτορικές Σπουδές παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής τηλ. 28210-37781, 37788 καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.enveng.tuc.gr.