Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ που εισήχθησαν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΗΠΕΡ τον Οκτώβριο 2018 και έχουν ολοκληρώσει το  Γ΄...

Περισσότερα

Σύμφωνα με το ν.4485/2017 και το Κανονισμό του ΠΜΣ προβλέπονται υποτροφίες απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με οικονομικά κριτήρια, ο αριθμός των οποίων...

Περισσότερα

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την 517η /18-12-2019 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Συμβασιούχους (Π.Δ. 407/80)...

Περισσότερα

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 2o Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Στόχος...

Περισσότερα

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 2o Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Στόχος...

Περισσότερα

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 2o Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Στόχος...

Περισσότερα

H προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο παρατείνεται  έως και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020....

Περισσότερα

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 2o Συνέδριο Διδακτορικών Φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Στόχος...

Περισσότερα

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εθελοντές στη διοργάνωση του 2ο Συνεδρίου Διδακτορικών Φοιτητών να...

Περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – Εθνικός Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+  διοργανώνει...

Περισσότερα