Στεφανάκης Αλέξανδρος

Όνοματεπώνυμο:Στεφανάκης Αλέξανδρος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:astefanakis<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο: