Μάρακας Χάρης

Όνοματεπώνυμο:Μάρακας Χάρης
Κατηγορία:Συμβ.Βοηθός Εργ. (Ορισμένου Χρόνου Βοηθός Εργαστηρίου)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας)
Email:xaridim80<στο>gmail.com
Τηλέφωνο:2821037839