Διαμαντόπουλος ΕυάγγελοςΠρύτανης

Φωτογραφία προσωπικού
Όνοματεπώνυμο:Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Διοικητικό Τμήμα:Πρυτανεία
Email:diamad<στο>dssl.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037001, 2821037795