Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-18

Στους παρακάτω συνοπτικούς πίνακες αναγράφονται όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών ανά εξάμηνο.

 

Εξάμηνο:

1ο

Untitled Document        

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΜΑΘ 101

  Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι

(3-1-0)

4

4

5

  Α. Μανουσάκης

ΦΥΣ 101

  Φυσική Ι

(2-1-2)

5

3

5

  Θ. Γλυτσός*,
 
M. Λαζαρίδης

ΜΟΠ 121

  Περιβαλλοντική Γεωλογία

(2-0-2)

4

3

4

  Ε. Μανούτσογλου

ΜΠ 133

  Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστημάτων με Χρήση Η/Υ

(2-0-3)

5

4

4

  Α. Τσουχλαράκη
Δρ. Ν. Κουργιαλάς [Α.Y.]

MΑΘ 105

  Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

(3-0-2)

5

4

4

  Ε. Παπαδοπούλου,
  Ε. Μαθιουδάκης

ΜΠ 112

  Οικολογία

(2-0-2)

4

4

4

  Δ. Βενιέρη

ΜΠ 113

  Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος

(2-1-0)

3

3

4

  Ν. Ξεκουκουλωτάκης

 

Σεμινάρια

 

 

 

 

  Διδάσκων

  Αγγλικά Ι

 

 

 

 

  Α. McKay

  Γερμανικά Ι

 

 

 

 

  Α. Βρουβάκη

2ο

Untitled Document      

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΜΑΘ 102

  Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός ΙI

(3-1-0)

4

4

5

  Α. Μανουσάκης

ΜΠ 132

  Γενική Χημεία

(2-1-0)

3

4

5

  Ν. Ξεκουκουλωτάκης

ΜΗΧ 102

  Τεχνική Μηχανική – Στατική

(2-2-1)

5

3

5

  Ι. Τσομπανάκης

MAΘ 106

  Επιστημονικός Προγραμματισμός

(2-0-1)

3

3

5

  Ε. Μαθιουδάκης,
  Ε. Παπαδοπούλου

ΜΠ 162

  Γεωδαισία

(1-0-3/2)

3

3

5

  Α. Τσουχλαράκη

ΜΠ 126

  Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

(2-0-2)

4

3

5

  Δ. Βενιέρη

 

Σεμινάρια

 

 

 

 

  Διδάσκων

  Αγγλικά IΙ

 

 

 

 

  Α. McKay

  Γερμανικά ΙΙ

 

 

 

 

  Α. Βρουβάκη

3ο

Untitled Document        

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΜΑΘ 201

  Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα

(4-0-1)

5

3

5

  E. Μαθιουδάκης

ΜΑΘ 203

  Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

(3-0-0)

3

3

5

  T. Δάρας

ΜΑΘ 204

  Πιθανότητες & Στατιστική

(3-0-0)

3

3

5

  T. Δάρας

ΜΗΧ 201

  Αντοχή Υλικών

(3-1-1)

5

4

6

  Κ. Προβιδάκης

ΜΠ 221

  Ρευστομηχανική

(3-1-2)

6

5

6

  Γ. Καρατζάς

Κωδικός

Κατ’ επιλογή (1 από 2 Γλώσσες)

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΓΛΣ 201

  Αγγλικά ΙII

(2-0-2)

4

2

3

  Α. McKay

ΓΛΣ 203

  Γερμανικά ΙIΙ

(2-0-2)

4

2

3

  Α. Βρουβάκη

 

 

4ο

Untitled Document        

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΧΗΜ 201

  Φυσικοχημεία

(3-0-6/2)

6

4

6

  Ι. Γεντεκάκης

ΜΠ 224

  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

(1-0-3)

4

3

6

  Α. Τσουχλαράκη

ΜΠ 264

  Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις

(2-2-0)

4

3

5

  Ι. Τσομπανάκης

ΜΠ 212

  Έλεγχος Ρύπανσης Νερών

(1-0-2)

3

3

5

  Ε. Ψυλλάκη

ΜΠ 229

  Περιβαλλοντική Θερμοδυναμική

(3-1-0)

4

3

5

  Π. Παναγιωτοπούλου

Κωδικός

Κατ’ επιλογή (1 από 2 Γλώσσες)

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΓΛΣ 202

  Αγγλικά ΙV

(2-0-2)

4

2

3

  Α. McKay

ΓΛΣ 204

  Γερμανικά ΙV

(2-0-2)

4

2

3

  Α. Βρουβάκη

 

 

5ο

Untitled Document   >        

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΜΠ 321

  Ανάλυση Κατασκευών και Οπλισμένο Σκυρόδεμα

(3-1-0)

4

3

5

  Ι. Τσομπανάκης

ΜΠ 332

  Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Μοντέλα Ποιότητας Αέρα

(2-1-0)

3

3

4

  Δ. Κολοκοτσά

ΜΠ 317

  Τεχνική Χημικών & Βιοχημικών Διεργασιών

(3-1-4/4)

5

4

5

  Ν. Καλογεράκης,
  Π. Παναγιωτοπούλου

ΜΠ 345

  Υδατική Χημεία

(2-1-0)

3

3

4

  Ε. Ψυλλάκη

ΜΠ 331

  Υδρολογία

(2-1-0)

3

3

4

  I. Τσάνης

ΜΠ 322

  Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

(2-1 -0)

3

3

4

  Κ. Χρυσικόπουλος

Κωδικός

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
(2 από τα 7 ΚΕΠ 5ου και 6ου)

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΚΕΠ 101

  Κοινωνιολογία

(3-0-0)

3

3

4

  Μ. Φραγκομιχελάκης

ΚΕΠ 203

  Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης

(3-0-0)

3

3

4

  Δ.Πατέλης

ΚΕΠ 301

  Τέχνη και Τεχνολογία

(3-0-0)

3

3

4

  Δ.Πατέλης

 

6ο

Untitled Document                  

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΜΠ 340

  Ασκήσεις Πεδίου Ι

 

 

1

 

  Π. Παναγιωτοπούλου,
  Π. Γκίκας

ΜΠ 311

  Ατμοσφαιρική Ρύπανση

(2-0-0)

2

3

3

  Μ. Λαζαρίδης

ΜΠ 324

  Φυσικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών
  Αποβλήτων

(2-1-4/2)

5

4

5

  Α. Κατσώνη (ΠΔ 407/80)

ΜΠ 336

  Αριθμητικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Μηχανική

(4-0-1)

5

3

5

  Ε. Μαθιουδάκης

ΜΠ 326

  Υδραυλική Ι

(3-1-0)

4

4

5

  K. Συνολάκης

ΜΠ 335

  Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων

(3-1-0)

4

4

5

  Γ. Καρατζάς,
  Δ. Κολοκοτσά

ΜΠ 303

  Τεχνολογίες Ενέργειας και Περιβάλλοντος

(1-0-3)

4

4

3

  Δ. Κολοκοτσά,
  Μ. Λαζαρίδης,
  Θ. Τσούτσος, 

Κωδικός

Κατ’ επιλογή

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΚΕΠ 104

  Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

(3-0-0)

3

3

4

  Δ.Πατέλης

ΚΕΠ 102

  Πολιτική Οικονομία

(3-0-0)

3

3

4

 

ΚΕΠ 202

  Ιστορία Πολιτισμού

(3-0-0)

3

3

4

  Διδάσκεται από Σχολή
  ΑΡΧ. ΜΗΧ

ΚΕΠ 302

  Βιομηχανική Κοινωνιολογία

(3-0-0)

3

3

4

  Διδάσκεται από Σχολή
  ΜΠΔ

ΜΠ 417

  Υγιεινή και Ασφάλεια σε χώρους Εργασίας

(2-1-0)

3

3

3

  Ε. Αγραφιώτη (Ν.Ε.)

ΜΠ 346

  Πρακτική Άσκηση

0

5

  Oι μονάδες ECTS της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζονται για την απόκτηση διπλώματος.

 

 

7ο

Untitled Document         >  

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΜΠ 421

  Εφαρμογές σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα

(2-1-0)

3

3

5

  Ν. Νικολαΐδης

ΜΠ 437

  Χημικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού και
  Υγρών Αποβλήτων

(2-1-4/2)

5

4

6

  Ε. Διαμαντόπουλος

ΜΠ 338

  Αστικά Στερεά Απόβλητα: Διαχείριση και Σχεδιασμός
  Συστημάτων

(3-1-2/2)

5

4

6

  Ε. Γιδαράκος

ΜΠ 435

  Διαχείριση και Χρονικός Προγραμματισμός έργων

(3-0-1)

4

4

5

  Δρ. Χ. Λίτος [Α.Υ.]

ΜΠ 433

  Υδραυλική II

(0-0-3)

3

3

5

  Ε. Βαρουχάκης*,
  Α. Κουτρούλης*,
  Ν. Νικολαΐδης,
  Γ. Καρατζάς

Κωδικός

Μαθήματα Κατεύθυνσης: Κατ’ επιλογή 1 από 5

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΜΠ 443

  Αειφόρος Ανάπτυξη (ISO 14000 & LCA)

(2-1-0)

3

3

3

  Θ. Τσούτσος,
  Σ. Ροζάκης

ΜΠ 451

  Γεωργική Μηχανική

(2-1-0)

3

3

3

  Ν. Παρανυχιανάκης

ΜΠ 419

  Σεισμολογία και Αντισεισμικός Κώδικας

(2-1-0)

3

3

3

  Ι. Τσομπανάκης

ΜΠ 249

  Έλεγχος θορύβου

(2-1-0)

3

3

3

  Δεν θα διδαχθεί

 

8ο

Untitled Document              

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΜΠ 430

  Ασκήσεις Πεδίου ΙΙ

 

 

2

 

  Ν. Ξεκουκουλωτάκης,
  Π. Γκίκας

ΜΠ 432

  Ροή Υπογείων Υδάτων και Μεταφορά Ρύπων

(3-1-2/2)

5

4

6

  Γ. Καρατζάς

ΜΠ 438

  Επεξεργασία & Διαχείριση Τοξικών και Επικινδύνων
  Αποβλήτων

(3-1-2/2)

5

4

6

  Ε. Γιδαράκος

ΜΠ 442

  Βιολογικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

(3-0-2/2)

4

4

4

  Κ. Χρυσικόπουλος

ΜΠ 531

  Υδραυλικά Έργα

(2-1-0)

3

3

3

  Ι. Τσάνης

ΜΠ 444

  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

(2-1-0)

3

3

4

  Θ. Τσούτσος

ΜΠ 554

  Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση
  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ι

(2-0-1)

3

3

4

  Π. Γκίκας

Κωδικός

Μαθήματα Κατεύθυνσης: Κατ’ επιλογή 1 από 5

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΜΠ 446

  Βιολογικές Μέθοδοι Εξυγίανσης Περιβάλλοντος

(2-1-0)

3

3

3

  Ν. Καλογεράκης

ΜΠ 450

  Ανάλυση Αστικών Συγκοινωνιακών Συστημάτων

(2-1-0)

3

3

3

  Δεν θα διδαχθεί

ΜΠ 434

  Αποκεντρωμένα Συστήματα Επεξεργασίας Υγρών
  Αποβλήτων

(2-0-1)

3

3

3

  Ν. Παρανυχιανάκης

ΜΠ 436

  Διαχείριση Υδατικών Πόρων

(2-0-2/2)

3

3

3

  Ι. Δαλιακόπουλος (Ν.Ε.)

ΜΠΔ 433

  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

(2-0-2)

4

3

3

  Ν. Ματσατσίνης,
  Κ. Ζοπουνίδης
  Ε. Γρηγορούδης

ΜΠ 545

  Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιρίων

(2-1-0)

3

3

3

  Δ. Κολοκοτσά

ΜΠ 441

  Στρατηγικός Σχεδιασμός – Αξιοποίηση Καινοτομίας

(2-2-0)

3

3

3

  Α. Αγγελάκης (Ν.Ε.)

9ο

Untitled Document          

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΚΕΠ 304

  Περιβαλλοντική και Τεχνική Νομοθεσία

(3-0-0)

3

3

5

  Ε. Μαριά

ΜΠ 555

  Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση
  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΙΙ

(2-2-1)

5

5

15

  Π. Γκίκας

Κωδικός

Μαθήματα Κατεύθυνσης:
Κατ’ επιλογή 2 από τα προσφερόμενα

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΜΠ 501

    Βασικές Αρχές και Εφαρμογές της Επιστήμης των Αεροζόλ

(2-1-0)

3

3

5

  Δρ. Η. Κοπανάκης [Ν.Ε.]

ΜΠ 537

  Ποιότητα της Ατμόσφαιρας σε Εσωτερικούς Χώρους

(2-1-0)

3

3

5

  Μ. Λαζαρίδης

ΜΠ 535

  Παράκτια Μηχανική

(2-1-0)

3

3

5

  Δρ. Ζ. Σκουλά [Α.Υ.]

ΜΠ 541

  Ανάλυση Επικινδυνότητας

(2-1-0)

3

3

5

  Ε. Βαρουχάκης*,
  Γ. Καρατζάς

ΜΠ 539

  Τεχνολογίες Εξυγίανσης Εδάφους & Υπογείων Υδάτων

(2-1-0)

3

3

5

  Ε. Γιδαράκος
  Δρ. M. Αϊβαλιώτη [Α.Υ.]

ΜΠ 553

  Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αγροβιομηχανικών Αποβλήτων

(2-1-0)

3

3

5

  Δρ. Β. Παπαευαγγέλου
  [N.E.]

ΜΠ 452

  Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών

(2-1-0)

3

3

5

  Ι. Γεντεκάκης

ΜΠ 511

  Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων

(2-1-0)

3

3

5

  Δεν θα διδαχθεί

10ο

Untitled Document  

Κωδικός

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Θ-Α-Ε)

Ω

Δ.Μ

ECTS

  Διδάσκων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

30

 όπου Θ: Θεωρία, Α: Ασκήσεις, Ε: Εργαστήριο, Ω: Ώρες ανά εβδομάδα, Δ.Μ.: Διδακτικές Μονάδες, ECTS: Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System)

 

Υποσημειώσεις:

* δίπλα σε όνομα:  Aνάθεση συνδιδασκαλίας υπό εποπτεία Καθηγητή (όνομα που ακολουθεί) σε μέλη ΕΔΙΠ κατόχους Διδακτορικού (Ν. 4009/2011, άρθρο 29 παρ. 2).

Ν.Ε. : Ανάθεση διδακτικού έργου σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού μετά από κρίση της ΓΣΕΣ (Επ. Πρόγραμμα "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση")

A.Υ.: Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011.

 

 

  Untitled Document      

 • ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18 (pdf)

    

    

   Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (2 από τα 7 ΚΕΠ 5ου και 6ου)

   Τελευταία Ενημέρωση στις 30-03-2018 11:19

 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΜΗΠΕΡ - Τηλ.: +30 28210 37781, +30 28210 37788, fax: +30 28210 37846, +30 28210 37858, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.